Pravila nagradnog natječaja “Pjesmica za Rio Sonicleanse Glo”

Glo-poklon

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
Članak 1.

Priređivač i organizator nagradnog natječaja je

Medikor d.o.o. (dalje u tekstu: Organizator)

Adresa: Jaruščica 9e, 10 000 Zagreb

OIB:67863378582

Nagradni natječaj odvija se na Facebook stranici Medikor Beuty, ali ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je povezan s Facebookom.

 

Članak 2.

SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Ostvarivanje promidžbe Medikor medicinskih proizvoda.

 

Članak 3.

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od 26.01.2018. do kraja dana 02.02.2018.

Ime sretnog dobitnika/ce nagrade bit će objavljena na Internet stranicama Organizatora najkasnije 3 dana od završetka natječaja.

 

Članak 4.

PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji posjeduju Facebook profil i koji prihvaćaju Pravila nagradnog natječaja. Maloljetne osobe mogu sudjelovati u nagradnom natječaju samo pod nadzorom roditelja, odnosno staratelja. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju radnici Organizatora kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja.

 

Članak 5.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudjelovati u nagradnom natječaju možete ako ispod slike nagradnog natječaja:

1.     Napišete pjesmicu za Rio Sonicleanse Glo

2.     Odgovorite na pitanje: Koji bi vi Kinecare oblog odabrali za glavobolju?

Odabrani odgovor će po završetku natječaja biti objavljen Medikor novostima.

Sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Nagradnog natječaja.

Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja na Nagradnom natječaju dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će odmah uklonjeni i isključeni iz nagradnog natječaja.

 

ČLANAK 6.

ODABIR DOBITNIKA

Nagradit ćemo osobu čija pjesmica se najviše svidi Medikor stručnom žiriju i koja odgovori na pitanje. Dobitnik nagrade bit će objavljen ispod objave nakon završetka Nagradnog natječaja.

Dobitnik koji u roku 5 dana od objave ne dostavi podatke potrebne za preuzimanje nagrade gubi pravo na nagradu, a Organizator se obvezuje proglasiti novog pobjednika.

 

Članak 7.

DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

  1. Ukoliko pjesmica i odgovor nije u skladu s definiranim smjernicama natječaja.
  1. Ukoliko Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.
  2. Ukoliko se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.
  3. Ukoliko pobjednik natječaja ne dostavi potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 5 dana.
  4. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-8. neće biti posebno obaviješteni o diskvalifikaciji.

 

Članak 8.

NAGRADA

Nagrada uključuje uređaj za čišćenje lica Rio Sonicleanse Glo.

 

Članak 9.

ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA

Medikor d.o.o. će uz pomoć stručnog žirija odabrati pobjednika čija pjesmica ih se najviše dojmila i koji odgovori na pitanje.

Nagrađeni mogu biti samo sudionici koji su sudjelovali u natječaju i koji su ostvarili uvjete navedene u članku 5. pod pretpostavkom da se radi o ispravnim prijavama sukladno članku 6. Ime Sudionika koji je osvojio nagradu, bit će objavljena Facebook profilu Medikor, te na Medikorovoj web stranici, a datum objave je najkasnije 05.02.2018.

 

Članak 10.

UVJETI PODKOJIMA SE NAGRADNI NATJEČAJ MOŽE PREKINUTI

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na Medikorovoj web stranici.

 

Članak 11.

NAČIN NA KOJI SUDIONICINAGRADNOG NATJEČAJA PREUZIMAJU NAGRADE

Dobitnici će obavijest o nagradi dobiti putem obavijesti na web stranici Organizatora s pozivom da dostave svoje podatke(osobni podaci: ime, prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, kontakt-telefon)u roku od 24 sati od objave dobitnika. Ukoliko Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnikom u roku od 5 dana od objave dobitnika, dobitnik gubi pravo na nagradu. Nagrada je prenosiva na drugu osobu uz prethodnu najavu Organizatoru.

 

Članak 12.

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i pjesmica mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Prihvaćanjem ovih pravila, sudionik pristaje biti obaviješten marketinškim porukama (uključujući e-mail i komunikaciju na društvenim mrežama) o tijeku ovog natječaja, kao i o drugim informacijama iz ponude tvrtke Medikor d.o.o.